Java e kuzhines italiane ne Shqiperi, 22-28 nentor 2021

Nga data 22 deri në 28 nëntor 2021 do të zhvillohet në Shqipëri dhe mbarë botën edicioni i VI i Javës së Kuzhinës Italiane, një event ndërkombëtar kushtuar sektorit agroushqimor italian dhe shenjave të tij dalluese. Agroushqimori, që ka qenë gjithmonë një nga pikat e forta të Italisë, është padyshim një nga sektorët nga i cili mund të rifillojë ekonomia pas pandemisë, duke promovuar përsosmërinë e vendit dhe duke përmirësuar produktet Made in Italy, si sinonim i cilësisë dhe sigurisë.

Tradita dhe Perspektivat e Kuzhinës Italiane: Ndërgjegjësimi dhe Rritja e Qëndrueshmërisë së Ushqimit, kjo është tema për vitin 2021. Shqipëria do të marrë pjesë në Javën e organizuar nga Italian Trade Agency (ICE), me patronazhin e Ambasadës Italiane në Tiranë, me iniciativa kushtuar thellimit të koncepteve të cilësisë, qëndrueshmërisë, kulturës dhe traditës, teknologjive dhe inovacionit, sigurisë ushqimore, të drejtës për ushqim, arsimit, identitetit, territorit dhe biodiversitetit.

Për më shumë informacione na ndiqni në rrjetet tona sociale Facebook e Twitter.

---

Dal 22 al 28 novembre 2021 si svolgerà in Albania e nel mondo la VI edizione della Settimana della Cucina Italiana, evento internazionale dedicato all'agroalimentare italiano ed ai suoi segni distintivi. L'agroalimentare, da sempre uno dei punti di forza dell'Italia, è senza dubbio uno dei settori da cui ripartire dopo la pandemia, promuovendo le eccellenze del Belpaese all'estero e valorizzando i prodotti Made in Italy, quale sinonimo di qualità e sicurezza.

Tradizione e Prospettive della Cucina italiana: Consapevolezza e Valorizzazione della Sostenibilità Alimentare, questo il tema per il 2021. L'Albania parteciperà alla Settimana, a cura dell’Italian Trade Agency (ICE), con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Tirana, con iniziative dedicate all'approfondimento dei concetti di qualità, sostenibilità, cultura e tradizione, tecnologie e innovazione, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio e biodiversità.

Per maggiori informazioni seguiteci sui nostri canali social Facebook e Twitter