NJOFTIM PËR PROCEDURË PËRZGJEDHJEJE PERSONELI VENDAS PËR T’U PUNËSUAR ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR PRANË DESK-UT ICE – AGJENCIA VLORË