Job Openings in Azerbaijan

Italian Trade Agency - Baku Office 

This section contains announcements for the recruitment of local personnel, including the independent contractor, of the ITA/ICE Agency in Baku. 

NEW  JOB VACANCY FOR THE POSITION OF TRADE ANALYST ASSISTANT, REQUIRED FOR MARKETING AND PROMOTIONAL ACTIVITIES OF THE BAKU OFFICE BASED ON PERMANENT CONTRACT

DEADLINE:12.08.2020

BANDO PER L'ASSUNZIONE DI 1 ASSISTENTE ANALISTA DI MERCATO DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ DI MARKETING E PROMOZIONALI, DELL’UFFICIO ICE DI BAKU CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO -

SCADENZA: 12.08.2020

ICE BAKI OFİSİNİN MARKETİNQ VƏ TƏŞVİQAT FƏALİYYƏTLƏRİ ÜZRƏ, MÜDDƏTSİZ MÜQAVİLƏ İLƏ ÇALIŞACAQ BAZAR ARAŞDIRICISI KÖMƏKÇİSİ (1 NƏFƏR) VƏZİFƏSİ ÜZRƏ İŞƏ QƏBUL MÜSABİQƏSİ

SON MÜRACİƏT TARİXİ: 12.08.2020

BANDO JTD UFFICIO ICE DI BAKU IN ITALIANO - EXPIRED

ICE BAKI OFİSİNİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ JTD İŞ ELANI - EXPIRED

APPLICATION FORM A / ANKET FORMASI A - EXPIRED

ALLEGATO 1 TABELLA PUNTEGGI / QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ CƏDVƏLİ ƏLAVƏ 1 - EXPIRED

GRADUATORIA FINALE - ANNEX 1 / İMTAHANIN YEKUN NƏTİCƏLƏRİ - ƏLAVƏ 1 - EXPIRED


PROVA ESAME ORALE 

SCHEDA CANDIDATI AMMESSI ALL'ESAME ORALE / MÜSABİQƏNİN ŞİFAHİ İMTAHAN MƏRHƏLƏSİNƏ KEÇƏN NAMİZƏDLƏRİN CƏDVƏLİ

CANDIDATI AMMESSI ALL'ESAME ORALE - GRADUATORIA / ŞİFAHİ İMTAHAN MƏRHƏLƏSİNƏ KEÇƏN NAMİZƏDLƏR - NƏTİCƏLƏR

CALENDARIO PROVE DELL'ESAME / İMTAHAN VƏ MÜSAHİBƏNİN TARİXİ

CALENDARIO E INFORMAZIONI SULLE PROVE D'ESAME/ İMTAHAN VƏ MÜSAHİBƏYLƏ BAĞLI MƏLUMAT VƏ TARİX

CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE / MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏYƏ QƏBUL OLUNAN NAMİZƏDLƏR -  EXPIRED

PROVA ESAME SCRITTO - si terra' il giorno 3 settembre 2020 alle ore 08:30 presso il Landmark Business Center, Gaya, piano -1 (90A Nizami St, Baku 1010) - EXPIRED

YAZILI İMTAHAN -  3 sentyabr 2020-ci il tarixində saat 08:30-da “Landmark” Biznes mərkəzi, Qaya, mərtəbə -1 (90A Nizami St, Baku 1010) ünvanında keçiriləcəkdir. - EXPIRED

COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE / QƏBUL KOMİSSİYA HEYƏTİ

VERBALE n.1 Chiusura termini presentazione delle domande - HESABAT n.1 Ərizələrin təqdim olunma müddətinin yekunu

VERBALE n.2 - calendario delle prove esame / HESABAT n.2 - keçiriləcək imtahan və müsahibənin tarixi

VERBALE n.3 - preparazione prove esame / HESABAT N.3 - imtahan hazırlığı

VERBALE n.4 - HESABAT n.4

VERBALE n.5 - HESABAT n.5

VERBALE n.6 - HESABAT n.6

VERBALE n.7 - HESABAT n.7

VERBALE n.8 - HESABAT n.8

WRITTEN EXAM TOPICS / MATERIE ESAME SCRITTO / YAZILI İMTAHAN MÖVZULARI

AGGIORNAMENTO CALENDARIO PROVA SCRITTA / YAZILI İMTAHAN TARİXİNİN YENİLƏNMƏSİ

FAQ