ZABRANA ULASKA U ITALIJU ZA LICA KOJA DOLAZE IZ SRBIJE

ZABRANA ULASKA U ITALIJU ZA LICA KOJA DOLAZE IZ SRBIJE: NAJNOVIJE INFORMACIJE (od 03.08.2020)

Ministar zdravlja Republike Italije uveo je određena ograničenja kretanja IZ I KA inostranstvu:
 

1. Zabrana ulaska u Italiju licima koja su u prethodnih 14 dana boravila/tranzitirala u nekoj od navedenih zemalja:

Jermenija; Bahrein; Bangladeš; Brazil; Bosna i Hercegovina; Čile; Kosovo; Kuvajt; Severna Makedonija; Moldavija; Crna Gora; Oman; Panama; Peru; Dominikanska Republika; SRBIJA.

2. Zabrana se ne odnosi samo na evropske državljane (EU, Šengen, UK, evropske mikrodržave) i članove njihovih porodica sa kojima žive u istom domaćinstvu (direktni srodnici (roditelji, deca, babe, dede, unuci, prababe, pradede, praunuci), supružnici, stalni partneri, partneri u okviru građanske zajednice), sa registrovanim prebivalištem u Italiji koje je prijavljeno pre današnjeg datuma. U svakom slučaju, ova lica podležu obavezi karantina

Sva fizička ica koja ulaze u Italiju, avionom, železnicom, morskim putevima ili drumskim, iako nemaju simptome, u obavezi su da odmah prijave svoj ulazak u Italiju Odeljenju za prevenciju zdravstvene ustanove koja je teritorijalno nadležna, i nalaziće se pod zdravstvenim nadzorom i u samoizolaciji u periodu od 14 dana (karantin).

3. Zabrana ulaska i obaveza karantina ne važe za članove diplomatskog kora, Ambasada, međunarodnih misija i organizacija pri obavljanju njihovih funkcija, a ne važe ni za autoprevoznike.

4. Obustava direktnih i indirektnih letova iz gore navedenih zemalja.

U skladu sa trenutnim stupanjem na snagu današnje uredbe, Air Serbia je od istog trenutka otkazala sve letove iz/za Italiju.

5. Sva lica koja ulaze u Italiju moraju da popune formular lične izjave. Ovo se ne odnosi samo za prekogranične radnike i putovanje iz i u San Marino i Vatikan.
 

U ovom odeljku možete pronaći i:

Trenutno je u procesu ažuriranje stranica sajta “Putujte bezbedno” (Viaggiare Sicuri) koje se tiču gore navedenih zemalja.