POSOLSTVO ITALII VIDDIL ROZVYTKU TORGOVELNOGO OBMINU (ICE)

VUL. YAROSLAVIV VAL 32-A
01901 , KIEV
Tel: 0038044/4903930
Tel: 0038044/4903931
Tel: 0038044/4903932
Opening days:
Monday - Friday form 09:00 am to 01.00 pm and from 03.00 pm to 05.30 pm.
Manager: TONY CORRADINI
Time zone: + 1