ITALIENSKA STATENS UTRIKESHANDELSBYRÅ
Italienska Ambassadens sektion för handelsutbyte.

SVEAVÄGEN 21, 7th floor
111 34 , STOCKHOLM
Tel: 00468-248960 - Fax: 00468-4114947
Opening hours to the public: Lunedi - Venerdi: 09.00 - 17.00
Manager: CIPOLLINI CORRADO