ITALIENSKA STATENS UTRIKESHANDELSBYRÅ
Italienska Ambassadens sektion för handelsutbyte.

Korta gatan 7, 8th floor
171 54 , Solna
Tel: 0046-8248960 - Fax: 00468-4114947
Opening hours to the public: Lunedi - Venerdi: 09.00 - 17.00
Manager: MATTIELLO ANDREA