ITALIENSKA STATENS UTRIKESHANDELSBYRÅ ITALIENSKA AMBASSADENS SEKTION FÖR HANDELSUTBYTE.

KORTA GATAN 7, 8TH FLOOR
171 54 , STOCCOLMA
Tel: 0046/8248960 - Fax: 0046/4114947
Giorni di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì
Manager: ANDREA MATTIELLO