Job Offer(s)

JOB OFFER(S)

Preface 
This section contains announcements for the recruitment of local personnel, including the independent contractor, of the Embassy of Italy in Warsaw and/or ITA/ICE Agency in Warsaw.
The notices contained in this page do not, however, concern any public competitions for the recruitment of permanent employees of the ITA/ICE Agency in Italy or the Embassies of Italy, which are published in the "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" in Italy and addressed exclusively to Italian citizens.
Each selection procedure published here could be suspended and/or cancelled at any moment and for any reason by the Italian Trade Agency in Warsaw or by the Embassy of Italy at its full discretion, without generating any moral or legal commitment towards the candidates, including those fully meeting the job requirements.


 

Embassy of Italy 
Asystent ds. administracyjnych w Ambasadzie Włoch w Warszawie - Zgłoszenia składać do 3 lipca 2024
(anons w j.włoskim)
 
Italian Cultural Institute in Cracow
Asystent ds. administracyjnych w Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie - Zgłoszenia składać do 24 czerwca 2024
(anons w j.włoskim)
 

 

ANNOUNCEMENT ARCHIVE

Italian Cultural Institute 
Avviso di assunzione di impiegato a contratto - Zgłoszenia składać do 14 lutego 2022, godz. 14 
(anons w j.włoskim)

Embassy of Italy 
Asystent ds. administracyjnych w Ambasadzie Włoch w Warszawie - Zgłoszenia składać do 8 lutego 2022 
(anons w j.włoskim)

ITA/ICE Agency in Warsaw

2023

ANALITYK RYNKU DO PROJEKTU POZYSKIWANIE INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH WE WŁOSZECH
Rozstrzygnięcie konkursu 
- Ogłoszenie o naborze pracownika, zgłoszenia składać do 29 sierpnia 2023, godz. 24.00
Załącznik: Deklaracja dot. obywatelstwa, miejsca pobytu, niekaralności

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY na czas nieokreślony
- Rozstrzygnięcie konkursu
- Data kwalifikacji
- Ogłoszenie o naborze, zgłoszenia składać do 22 stycznia 2023 
  - Oryginał w j.włoskim 
  - Tłumaczenie na j.polski
Deklaracja dot. obywatelstwa, miejsca pobytu, niekaralności
 

2022
ASYSTENT ANALITYKA RYNKU na czas nieokreślony
Rozstrzygnięcie konkursu
- Data kwalifikacji
Ogłoszenie o naborze - Zgłoszenia składać do 20 października 2022 

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY na czas nieokreślony
(Konkurs nie przyniósl rozstrzygnięcia z braku odpowiednich kandydatów)
- Data kwalifikacji
Ogłoszenie o naborze - Zgłoszenia składać do 20 października 2022 


2020
Rozstrzygnięcie konkursu - asystent analityka rynku
Wyniki testów pisemnych -asystent analityka rynku
Ogłoszenie o pracę - asystent analityka rynku 
Deklaracja dot. obywatelstwa, miejsca pobytu, niekaralności