Job annoucements

Market Surveys notice

Lediga jobb - Sista ansökningsdagen är 28/2/2020.

Ice-Agency, kontoret i Stockholm, informerar om att det kommer att inledas en process för urval och anställning av en marknadsanalytiker.
Tjänsten har en bruttolön på cirka 30 000 SEK per månad.
Krav är magisterexamen inom juridik, marknadsföring, ekonomi eller motsvarande ämnen.
Urvalet kommer att ske genom ett skriftligt test, ett muntligt test och ett praktiskt test datorhantering. De skriftliga och muntliga testerna kommer att fokusera på marknadsföring, ekonomi, utrikeshandel, allmän kultur och aktiviteter inom ICE - Agency samt på bedömningen av kunskaper i det italienska, engelska och svenska språket.
Datortestet kommer att verifiera kunskapen om MS Office.
För den fullständiga ansökningshandlingar och informtion om proceduren för ansökningen, se bilagorna.

 

Tender

Application form

ranking admitted to oral exam

Final Ranking